Het is voor onze praktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Dat betekent tijdverlies en omzetderving voor de praktijk. Bovendien is het erg vervelend dat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen en om de misgelopen inkomsten te compenseren, geldt er een ‘wegblijf-tarief’.

Indien wij met u een afspraak hebben gemaakt dan rekenen we op uw komst.
Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan dient deze afspraak tenminste 48 uur voor aanvang afgezegd te worden. Is de afspraak niet tijdig afgezegd, of verschijnt u zonder bericht niet op de afspraak, dan brengen wij kosten in rekening.

Het wegblijf tarief is vastgelegd op €45,-. Is jouw behandelingen 1 uur of langer dan is het wegblijf tarief vastgesteld op €75,-.

Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten van een regulier afspraak plus de gebruikelijke buitengerechtelijke incassokosten.